Tiếp xúc cử tri tại thôn Nam xã Tây Giang
Ngày 23/12/2020

Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại hội trường thôn Nam xã Tây Giang, đoàn đại biểu HĐND xã phối hợp với MTTQ xã và thôn  phụ trách thôn Nam đã làm việc với cử tri thôn Nam,. Tại điểm tiếp xúc sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND xã báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu , phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND xã , các đại biểu cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống.

Đại biểu cử tri kiến nghị xã có cơ chế, chính sách hỗ trợ người nông dân giải quyết những khó khăn về thiếu lao động, tìm đầu ra cho sản phẩm, diệt chuột bảo vệ sản xuất nhằm giải quyết tình trạng phá  hoại  tại một số cánh đồng trên địa bàn xã . Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị xã đầu tư xây dựng , đổi mới một số tuyến đường đã xuống cấp.Xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải làm hư hỏng một số tuyến đường. Quyết liệt hơn nữa trong công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. 

Media/224_TayGiang/Images/202012/hdnd2-20201223093124-e.jpg

 

Tin liên quan