Quyết định kiện toàn ban quản lý di tích lịch sử văn hóa xã Tây Giang
Ngày 01/10/2021

Media/224_TayGiang/FolderFunc/202110/Images/z2780008358182-4f3871a51299a5a6d5c22bbfdae634a2-20211001082115-e.jpg
Media/224_TayGiang/FolderFunc/202110/Images/z2780008379041-45f399dac13d3ed57b55f195b18b142e-20211001082133-e.jpg

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 30
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác