HTX DVNN xã Tây Giang thông báo về việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa năm 2021
Ngày 26/08/2021

THÔNG BÁO

Về việc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa năm 2021

Lúa mùa trong toàn xã đang ở giai đoạn đứng cái đứng cái đến phân hóa đòng. Nhìn chung lúa sinh trưởng phát triển tốt . Dự kiến lúa mùa trỗ tập trung từ ngày 10 -20 tháng 9 năm 2021, một số diện tích lúa trô sau ngày 20/9/2021.

Qua kiểm tra ngày 20/8/2021 của HTX và bảo vệ thực vật xã một số đối tượng sâu bệnh đã và đang phát sinh gây hạ lúa mùa gồm :

1. Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 5 vũ hóa rộ từ ngày 16 đến 22/8.Dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 23 -28/8/2021. Sâu non lứa 5 gây hại bộ lá công năng trên toàn bộ diện tích lúa mùa. Mật độ trung bình 40- 60con /m2, nơi cao 70 - 100 con /m2,cục bộ có diện tích 100 - 200 con /m2. Nếu không phòng trừ tốt sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 sẽ gây làm giảm năng suất , chất lượng lúa mùa.

2. Rầy các loại : Hiện tại rầy lứa 6 đang nở . Mật độ trung bình 100 -200 con /m2,nơi cao 300- 400 con /m2, cục bộ có diện tích 800 -1.000 con /m2. Rầy lứa 6 tiếp tục nở đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 . Lứa rầy này vẫn có nguy cơ truyền vi rut bệnh lùn sọc đên cho diện tích trỗ bông muộn .

3. Bệnh khô vằn : Bệnh đã xuất hiện gây hại trên đồng ruộng , tỷ lệ bệnh trung bình từ 1-3%,nơi cao 5-7%

Từ nay đến cuối vụ thời tiết , sâu bệnh gây hại. Ở thời điểm hiện tại cần chú ý sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại. bệnh khô vằn.. Đê hạn chế thiệt hại do các đốitượng sâu bệnh gây ra. Ban quản lý HTX đề nghị các hộ thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau :

- Chăm sóc lúa mùa : Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng , cắt sạch cò bờ ,điều tiết nước hợp lý, đảm bảo mực nước trên ruộng từ 3 - 5 cm để lúa làm đòng trỗ bông thuận lợi và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao. Bón bổ xung kaly clorua mỗi sào 3-4 kg để lúa àm đòng trỗ bông.Không bón đạm đơn nuôi đòng ,nuôi hạt , không phun phân bón qua lá và các chất kích thích sinh trưởng để hạn chế bệnh bạc la- đốm sọc vi khuẩn gây hại ở cuối vụ 

- Phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ  cho 100 % diện tích lúa mùa 

-Thời gian phòng trừ : phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 25 -27/8/2021

- Thuốc và liều lượng pha thuốc 

+đối với sâu cuốn lá nhỏ : pha gam thuốc takumi 20 WG ,hoặc pha 5ml thuốc amate 150 EC với 16 - 20lit nước phun cho một sào.

+đối với rầy các loại : kết hợp phun phòng trừ rầy cho những diện tích có mật độ rầy từ 800con /m2 trở lên bằng thuốc MIdan 10WP hoặc thuốc applaud 27Wp. Pha 20 gam thuốc aplaud 27Wp,hoặc pha 30 gam thuốc midan 10Wp với 16 -20 lít nước phun cho một sào

+bệnh khô vằn kết hợp phun phòng trừ bệnh khô vằn cho những diện tích có tỷ lệ bệnh từ 3 % số khóm trở lên  bằng thuốc Validaxin 5SL, thuốc Anvil 5SC

+diệt trừ chuột : Các hộ chủ động kiểm tra đồng ruộng diệt trừ bằng mọi biện pháp như đánh bắt thủ công .Để hạn chế chuột gây hại lúa mùa HTX tổ chức trộn mồi cho các hộ có diện tích bị chuột phá tự đi rải mồi vào 14h các ngày 26,27 tháng 8 năm 2021 tại quầy dịch vụ của HTX. các hộ chủ động ngâm mồi mỗi sào 0,4 kg mồi,HTX không phat mồi cho các hộ không mang mồi lên trộn

Lưu ý : Sau khi phun thuốc xong trong 3 giờ nếu gặp trời mưa phải phun lại ,liều lượng thuốc pha như phun lần đầu.

Yêu cầu : đội nông giang bơm dẫn đủ nước để các hộ phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao

Để đảm bảo vệ sinh môi trường đồng ruộng đề nghị các hộ sau khi phun thuốc xong gom vỏ bao ,chai đựng thuốc trừ sâu bỏ vào bể chứa rác.

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 32
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác