HTX DVNN xã Tây Giang thông báo về việc chăm sóc và bảo vệ lúa mùa năm 2021
Ngày 22/07/2021

Thực hiện đề án sản xuất vụ mùa năm 2021, thực hiện nghị quyết của ban chấp hành Đảng ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2021. Toàn xã cấy tập trung từ ngày 09- 18 /7/2021 cơ bản xong lúa mùa. Diện tích cấy đầu lịch lúa đã bén rễ hồi xanh. Để đảm bảo cho lúa mùa sinh trưởng phát triển tốt hạn chế sâu bệnh gây hại và mưa bão cuối vụ làm giảm năng suất,chất lượng lúa mùa. Ban quản lý HTX đề nghị các hộ thực hiện tốt các biện pháp sau :

1. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng , nước trên đồng nhanh cạn , các hộ kiểm tra đắp rà bờ để giữ nước tránh để lúa bị lụt úng, khô hạn gây chết lúa, các hộ gieo xạ phải đắp rà bờ chắc chắn để tránh ngập úng khi HTX bơm nwowcsdwowngx lúa cho diện tích cấy bằng mạ, không được tự ý tháo nước trên đồng ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa cấy, đồng thời chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa mùa như : tỉa  cấy dặm, làm cỏ, bón thúc cho lúa mùa chậm nhất đến hết ngày 30/7/2021 . Để hạn chế sâu bệnh gây hại và tạo điều kiền cho lúa sinh trưởng phát triển tốt, để nhánh hữu hiệu tập trung , ban quản lý HTX đề nghị các hộ chăm bón cân đối lượng đạm, lân , kaly, tốt nhất bón thúc cho lúa bằng phân tổng hợp NPK 16-5-17 và 16-16-8, bón đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật , tuyết đối không bón đạm đơn , không bón lai rai nhiều lần trong vụ

2. Diệt trừ ốc bươu vàng : hiện tại trứng và ốc bươu vang đang phát triển mạnh , các hộ đã chủ động phun, vãi thuốc trừ ốc xong một số diện tích ruộng trũng ,ốc theo nguồn nước vào ruộng đẻ trứng và căn phá lúa , đề nghị các hộ thường xuyên kiểm tra bắt trừ trứng và ốc, nếu lượng ốc nhiều, ốc nhỏ tiếp tục phun diệt trừ bằng thuốc hóa học 

3. Diệt trừ chuột: Vụ mùa chuột thường gây hại nawngh ngay từ đầu vụ vì vậy công tác diệt chuột các hộ phải chủ động thực hiện thường xuyên trong suốt cả vụ với phương châm " tăng cường đánh bắt bằng biện pháp thủ công , kết hợp với các loại thuốc sinh học có hiệu quả cao nhất " để bảo vệ sản xuất. HTX đã tổ chức rải mồi chuột đợt 1 sau khi máy cày lồng vận rạ trên tất cả các cánh đồng. Căn cứ vào tình hình chuột gây hại trên đồng ruộng HTX tiếp tục ngâm ủ, trộn mồi rải lần hai và tổ chức trộn mồi cho các hộ có diện tích lúa bị phá tự đi rải(lịch trộn mồi chuột HTX sẽ có thông báo cụ thể từng đợt trên hệ thống loa truyền thanh xã )

- yêu cầu các ông nông giang tăng cường kiểm tra đồng ruộng , đắp cá đầu khâu, bờ vũng vỡ lở, bơm dẫn đủ nước để các hộ xã viên chăm bón lúa mùa năm 2021

- Các đồng chí cán bộ thôn kết hợp với đài truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền, đôn đốc xã viên chăm sóc, bảo vệ lúa mùa đạt hiệu quả cao .

                                                                                                TM. HTXSXKD -DVNN


Tổng lượt xem bài viết là: 37
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác