HĐND xã Tây Giang triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND xã Tây Giang, khóa XIX , nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 03/12/2020

Sáng ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại phòng họp UBND xã Tây Giang, HĐND xã  đã tổ chức triển khai kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp HĐND khóa XIX. Tại cuộc họp đồng chí Tạ Văn Tình -HUV- BT Đảng Bộ - CTHĐND quán triệt : các đại biểu HĐND xã được bầu ở thôn có trách nhiệm thảo luận, thống nhất để phân công cụ thể công việc cho từng cá nhân để phát huy có hiệu quả nhiệm vụ của mình. Đề nghị ban công tác mặt trận các thôn báo cáo cấp ủy chi bộ , thông báo và gửi giấy mời cho chi hội trưởng các ban nghành, đoàn thể thôn và cử tri rõ thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri, phối hợp với đại biểu HĐND xã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng văn bản, sau đó gửi báo cáo về thường trực HĐND xã và ban thường UBMT xã .

Tin liên quan